IC chuyển đổi tương tự sang số ADC0809CCN

IC chuyển đổi tương tự sang số ADC0809CCN

Mã sản phẩm: VP1069
Giá bán: 55.000 đ
Tình trạng: Gọi đặt hàng

Datasheet ADC0809CCN

Thông tin sản phẩm

      IC chuyển đổi tương tự sang số ADC0809CCN. IC ADC0809CCN đã được tối ưu nhờ sự kết hợp của những ý tưởng trong kỹ thuật chuyển đổi A/D. IC ADC0809CCN có tốc độ chuyển dữ liệu cao, độ chính xác cao, sự phụ thuộc vào nhiệt độ ở mức tối thiểu, mức chính xác lâu dài, có thể lặp lại tuyệt đối và tiêu thụ năng lượng ở mức tối thiểu.

     Features

                   Easy Interface to All Microprocessors
 
                   Operating Ratiometrically or with 5 VDC or Analog span adjust voltage reference
 
                   No zero or full scale adjust required
 
                   8-Channel multiplexer with address logic
                   0V to VCC Input range
 
                    Outputs meet TTL voltage level specifications
                   ADC0808 Equivalent to MM74C949
 
                   ADC0809 Equivalent to MM74C949-1
 
                   Resolution: 8 Bits
 
                  Total Unadjusted Error:                                                ±1/2 LSB and ±1 LSB
                  Single Supply:                                                                        5 VDC
 
                  Low Power:                                                                           15 mW
 
                 Conversion time:                                                                    100µs
 

Loading

Share Button

Comments

comments