IC KA331

IC Driver nua cau IR2184

IC KA331

Mã sản phẩm: VP541
Giá bán: 10.000 đ
Tình trạng: Còn hàng

Datasheet KA331

Thông tin sản phẩm

IC KA331 là IC chuyên dụng dùng để chuyển điện áp thành tần số, IC KA331 tạo ra một xung chuẩn ở tần số nhất định tỷ lệ thuận chính xác với điện áp đầu vào. KA331 có thể làm việc khi điện áp đầu vào ở mức 4.0V và được thay đổi tần số đầu ra ở mức 1 Hz đến 100 kHz.  KA331 được ứng dụng trong chuyển đổi kỹ thuật số, giải điều chế, chuyển đổi tần số thành điện áp và nhiều chức năng khác.

Features

Guaranteed linearity: 0.01% max

Low power dissipation: 15mW at 5V

Wide range of full scale frequency: 1 Hz to 100 kHz

Pulse output compatible with all logic forms

Wide dynamic range: 100dB min at 10 kHz full scale

Specifications

                  Family
     PMIC-V/F and F/V Converters
          Number of Channel
                         1
            Output Type
                Open Collector
                 Type
             Voltage to Frequency
           Supply voltage
                     5V ÷ 30V
        Offset Voltage (Max)
                       10 mV
       Supply Current (Max)
                      7.5 mA
             Response Time
                       200ns
           Frequency-Max
                      100kHz
     Maximum Power Dissipation
                      500 mW
              Linearity
                      ±0.01%
      Operating Temperature
                    0 – 700C
         Mounting Type
                 Through Hole
              Package
                        8-DIP

 

Loading

Share Button

Comments

comments