IC LM2672M

IC tich hop Mosfet cong suat kenh P

IC LM2672M

Mã sản phẩm: VP515
Giá bán: 82.000 đ
Tình trạng: Gọi đặt hàng

Datasheet LM2672M

Thông tin sản phẩm

IC LM2672M là IC chuyên dụng cho tính năng trong nguồn Switching, nó có thể điều khiển dòng tải lên tới 1A tốt nhất, IC LM2672M có 3 loại được cố định điện áp đầu ra là 3.3V, 5.0V, 12V và có loại điều chỉnh đầu ra. IC LM2672M yêu cầu tối thiểu về số phần tử bên ngoài, bộ điều chỉnh sử dụng đơn giản và gồm các chứng nhận về bù đắp hao hụt tần số nội, tần số dao động.

Features

Efficiency up to 96%

Available in SOIC-8 and 8-pin PDIP Packages

Computer Design Software LM267X Made Simple Version 6.0

Simple and Easy to Design with

Requires only 5 External Components

Users Readily Available Standard Inductors

3.3V, 5.0V, 12V, and Adjustable Output Versions

Adjustable Version Output Voltage Range: 1.21V to 37V

±1.5% Max Output Voltage Tolerance Over Line and Load Conditions

Specified 1A Output Load Current

0.25 Ohm DMOS Output Switch

Wide Input Voltage Range: 8V to 40V

260 kHz Fixed Frequency Internal Oscillator

TTL Shutdown Capability, Low Power Standby Mode

Soft-Start and Frequency Synchronization

Thermal Shutdown and Current Limit Protection

Applications

Simple High Efficiency (>90%) Step-Down (Buck) Regulator

Efficient Pre-Regulator for Linear Regulators

 

Loading

Share Button

Comments

comments