IC LM2576HVT

IC LM2576HVT

Mã sản phẩm: VP1945
Giá bán: 12.000 đ
Tình trạng: Gọi đặt hàng

Datasheet LM2576HVT

Thông tin sản phẩm

IC LM2576HVT có dải điện áp đầu vào rộng từ 4 – 60V. Tần có Switching là 52 kHz, cho dòng đầu ra lớn lên tới 3A. IC LM2576HVT làm việc ổn định trong điều kiện nhiệt độ cho phép. IC LM2576HVT được ứng dụng nhiều trong các mạch nguồn Switching.

Features

        Adjustable Version Output Voltage Range, 1.23V to 57V±4%
        Max Over Line and Load Conditions
        Specified 3A Output Current
        Wide Input Voltage Range, 40V to 60V for HV Version
        Requires Only 4 External Components
        52 kHz Fixed Frequency Internal Oscillator
        TTL Shutdown Capability, Low Power Standby Mode
        High Efficiency
        Users Readily Available Standard Inductors
        Thermal Shutdown and Current Limit Protection
        P+ Product Enhancement Tested

Applications

Simple high-efficiency step-down (buck) regulator

Efficient pre-regulator for linear regulators

On-card switching regulators

Positive to negative converter (Buck-Boost)

Loading

Share Button

Comments

comments