Bảng thông tin sản xuất nhà máy cơ khí

Bảng thông tin sản xuất nhà máy cơ khí

Bảng thông tin sản xuất được lắp đặt cho nhiều nhà máy gia công chế tạo cơ khí đã góp phần duy trì năng suất lao động, tăng sản lượng, giúp người quản lý sản xuất luôn cập nhật được tính hình sản xuất trong ngày.

Bảng thông tin sản xuất của công ty CP Entertech Viet Nam đã được triển khai tại nhiều nhà máy gia công cơ khí trong các khu công nghiệp, khu chế xuất như  Maruichi Sun Steel, Musashi Viet Nam …. Đây là các nhà máy 100% vốn nước ngoài và họ đã thấy được các lợi ích của bảng thông tin sản xuất.

Một số hình ảnh của các bảng thông tin sản xuất được lắp đặt tại các nhà máy cơ khí.

Bảng thông tin sản xuất

Bảng thông tin sản xuất hiển thị các thông tin kế hoạch sản xuất  theo ngày “TARGET”, sản lượng thực tế làm được “ACTUAL”. Ngoài ra bảng còn bộ timer chạy tự động để có thể setup thời gian hoàn thành một sản phẩm và tự động nhảy kế hoạch  “PLAN” theo thời gian này. Người dùng có thể cài đặt các thông số này dễ dàng bằng bàn phím trên bảng thông tin sản xuất.

Nhờ bảng thôn tin sản xuất này, công nhân sẽ trực tiếp thấy được tiến độ làm việc của mình có đủ thời gian gia công không để tăng tiến độ sản xuất, người quản lý nắm được từng truyền đang sản xuất được bao nhiêu sản phẩm, có đạt tiến độ hay không từ đó có kế hoạch điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp.

Qua quá trình sử dụng, bảng thông tin sản xuất của công ty cổ phần Entertech Viêt Nam luôn được khách hàng đánh giá cao ở thẩm mỹ và yêu cầu chạy ổn định.

Tham khảo sản phẩm theo link sau:

Bảng thông tin sản xuất tactime cho nhà máy cơ khí

 

Share Button

Comments

comments