IC chuyển đổi số sang tương tự MCP4921

IC chuyển đổi số sang tương tự MCP4921

Mã sản phẩm: VP1087
Giá bán: 45.000 đ
Tình trạng: Gọi đặt hàng

Datasheet MCP4921

Thông tin sản phẩm

IC chuyển đổi số sang tương tự MCP4921 là bộ chuyển đổi số sang tương tự 12-bit. IC MCP4921 có độ chính xác cao, tiêu thụ điện năng thấp và có nhiều loại vỏ khác nhau. IC MCP4921 sử dụng giao tiếp theo giao thức SPI. Họ của MCP4921 gồm có MCP4901 và MCP4911. MCp4921 có bộ đệm kép đầu vào, cho phép cập nhật khi sử dụng chân LDAC.

 Features

                          12-bits Resolution

                         Single Channel Voltage Output

                         2.7V to 5.5V Operation

                          Operating Current 175 µA

                          External Voltage Reference Pin

                          INL ±2 LSB

                          DNL ±0.75 LSB

                         Output Settling Time 4.5 µs

                          SPI Interface

                         8-pin DIP, SOIC, MSOP and 2×3 DFN packeges

Typical Standby Current
 
                      3.3 µA
Typical Operating Current
                     175 µA
 
Resolution
                    12 Bits
 
DACs per Package
                         1
 
Vref
                      Ext
 
Output Setting Time
                     4.5 µs
 
DNL
                    0.75 LSB
 
Temperature Range
             -40 0C to + 125 0C
 
Interface
                       SPI
 
 
 
 

Applications

                            Set Point or Offset Trimming

                           Sensor Calibration

                          Digitally-Controlled Multiplier/Divider

                          Portable Instrumentation (Battery-Powered)

                          Motor Feedback Loop Control

Loading

Share Button

Comments

comments