IC PCF8583P

IC PCF8583P

Mã sản phẩm: VP804
Giá bán: 30.000 đ
Tình trạng: Gọi đặt hàng

Datasheet PCF8583P

Thông tin sản phẩm

IC PCF8583P có 2048 bit tĩnh CMOS1 RAM được tổ chức giống như 256 words bởi 8 bit. Địa chỉ và dữ liệu được truyền trực tiếp thông qua giao tiếp I2C. IC PCF8583P cần một mạch tạo dao động 32.768kHZ. 8 byte RAM đầu tiên đượ sử dụng làm đồng hồ, lịch và các hàm đếm, 8 byte RAM tiếp theo được dùng để lập trình có thể là đăng ký tạo báo động hoặc sử dụng không gian trống của RAM, 240 byte RAM còn lại để định địa chỉ trống RAM.

Features

I2C-bus interface operating supply voltage: 2.5V to 6V
Clock operating supply voltage 1.0V to 6.0V at 00C to +700
240 x 8-bit low-voltage RAM
Data retention voltage: 1.0 V to 6.0 V
Operating current (at fSCL= 0 Hz): max 50 µA
Clock function with four year calendar
Universal timer with alarm and overflow indication
24 hour or 12 hour format
32.768 kHz or 50 Hz time base
Serial input or output bus (I2C-bus)
Automatic word address incrementing
Programmable alarm, timer, and interrupt function
Slave addresses: A1h or A3h for reading, A0h or A2h for writing
 

Loading

Share Button

Comments

comments