IC NE556

IC NE556

Mã sản phẩm: VP814
Giá bán: 5.000 đ
Tình trạng: Gọi đặt hàng

Datasheet NE556

Thông tin sản phẩm

IC NE556 thực chất là hai IC định thời NE555 độc lập nhau. IC NE556 hoạt động ổn định, có thể điều chỉnh độ rộng xung thông qua điện trở và tụ điện ngoài. IC NE556 được ứng dụng trong các mạch đóng cắt hay mạch tạo dao động.

Features

Two precision Timing Circuits per Package
 
Astable or Monostable Operation
 
TTL-Compatible Output Can Sink or Source up to 150mA
 
Active Pullup or Pulldown
 
Designed to be Interchangeable with Signetics NE556, SA556 and SE556
 

Applications

Precision Timers From Microseconds to Hours
 
Pulse-Shaping Circuits
 
Missing-Pulse Detectors
 
Tone-Burst Generators
 
Pulse-Width Modulators
 
Pulse-Position Modulators
 
Sequential Timers
 
Pulse Generators
 
Frequency Divider
 
Application Timers
 
Industrial Controls
 
Touch-Tone Encoders
 

Loading

Share Button

Comments

comments