Connector IDC 14-PIN đực, thẳng

Connector IDC 14-PIN đực, thẳng

Mã sản phẩm: VP1041
Giá bán: 3.500 đ
Tình trạng: Gọi đặt hàng

Loading

Share Button

Comments

comments