Connector IDC 10-PIN đực, cong

Connector IDC 10-PIN đực, cong

Mã sản phẩm: VP1054
Giá bán: 4.000 đ
Tình trạng: Gọi đặt hàng

Loading

Share Button

Comments

comments