Robot vận chuyển trong nhà xưởng

Robot vận chuyển trong nhà xưởng

Với nhu cầu tự động hóa trong công nghiệp ngày càng cao, đòi hỏi tất cả các công đoạn trên dây chuyền sản xuất đều phải được tối ưu hóa đến mức cao nhất. Việc vận chuyển hàng hóa trong nhà xưởng cũng là một yếu tố rất quan trọng chúng ta cần cải tiến. Sử dụng ROBOT VẬN CHUYỂN TRONG NHÀ XƯỞNG là cách tốt nhất để đảm bảo hàng hóa được vận chuyển thông suốt 24/24h từ tất cả các vị trí trên dây chuyền về kho tập kết.

Robot vận chuyển hàng hóa trong nhà xưởng

Robot vận chuyển hàng hóa trong nhà xưởng

So với việc vận chuyển bằng xe kéo pallet dựa vào công nhân trong công đoạn thì sử dụng ROBOT VẬN CHUYỂN TRONG NHÀ XƯỞNG   đạt được rất nhiều ưu điểm và có tính chuyên môn hóa rất cao, cụ thể như sau:

–          ROBOT VẬN CHUYỂN TRONG NHÀ XƯỞNG có thể hoạt động liên tục 24/24h, Nếu sử dụng công nhân thì việc làm 24h là không thể.

–          ROBOT VẬN CHUYỂN TRONG NHÀ XƯỞNG có thể gom hàng từ tất cả các vị trí được lập trình sẵn, bao quát toàn bộ nhà xưởng, điều này một công nhân khó có thể đảm nhiệm nếu diện tích nhà xưởng rộng.

–          ROBOT VẬN CHUYỂN TRONG NHÀ XƯỞNG  luôn vận chuyển được khối lượng hàng hóa lớn hơn, có thể chia thành nhiều toa nhỏ, và công nhân ở cuối công đoạn trên mỗi dây chuyền chỉ cần móc nối toa hàng vào đuôi ROBOT, việc còn lại sẽ hoàn toàn được tự động.

Mô tả hoạt động Robot vận chuyển trong nhà xưởng

Mô tả hoạt động Robot vận chuyển trong nhà xưởng

Qua một số phân tích trên đây. Chúng ta có thể thấy được ưu điểm vượt trội khi sử dụng ROBOT VẬN CHUYỂN TRONG NHÀ XƯỞNG, có thể tiết kiệm chi phí cho rất nhiều công nhân đang được sử dụng để vận chuyển hàng hóa, qua đó tiết kiệm chi phí nhân công, tăng năng suất lao động và từ đó có thể tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Share Button

Comments

comments