HCPL-2400, HCPL-2430 Optocouplers

HCPL-2400, HCPL-2430 Optocouplers

Tính năng cơ bản của HCPL-2400, HCPL-2430 Optocouplers

–          Tốc độ cao: tốc độ dữ liệu điển hình 40MBd

–          Từ trối phổ tần cao: HCPL-2400: 10kV/us at Vcm = 300 V.

–          Đảm bảo hiệu suất khi quá nhiệt.

–          AlGaAs Emiter tốc độ cao.

–          Tương thích: TTL, STTL, LSTTL và họ HCMOS.

HCPL-2400 HCPL-2430

HCPL-2400 HCPL-2430

Ứng dụng:

–          Cô lập hệ thống logic tốc độ cao.

–          Giao diện máy tính – thiết bị ngoại vi.

–          Đóng cắt nguồn cung cấp.

–          Cô lập hệ thống Bus dữ liệu hay các ứng dụng mạng.

–          I/O tốc độ cao.

–          Cô lập dữ liệu số chuyển đổi A/D – D/A.

–          Lái xung thay thế.

Đặc điểm:

–          HCPL-2400 và HCPL-2430 là các Optocouplers tốc độ cao kết hợp diot phát quang với việc tách sóng quang ở tốc độ cao. Kết quả của việc kết hợp này là cho tốc độ dữ liệu rất cao trong khi dòng vào là thấp. HCPL-2030

Hiện tại HCPL-2400 HCPL-2430 đang được phân phối trên toàn quốc tại www.entertech.vn xin vui lòng liên hệ hotline: 09.6263.2696 hoặc 0946.477.868. Các bạn cũng có thể xem giá của sản phẩm HCPL-2430 tại đây.

Share Button

Comments

comments