IC Mosfet tích hợp IRF4435

IC tich hop Mosfet cong suat kenh P

IC Mosfet tích hợp IRF4435

Mã sản phẩm: VP587
Giá bán: 10.000 đ
Tình trạng: Gọi đặt hàng

Datasheet IRF4435

Thông số kỹ thuật:

VDSS = -30 V
RDS(on) = 20m Ω tại VGS = -10V
ID = -8A (250C), ID = -6.4A (700C)
Operating Temperature: -55 ÷ +1750C
Package: SOIC-8

 

 

Loading

Share Button

Comments

comments