IC khuếch đại thuật toán LM324D

IC khuếch đại thuật toán LM324D

Mã sản phẩm: VP826
Giá bán: 4.000 đ
Tình trạng: Còn hàng

Download LM324-D

 Thông tin sản phẩm

IC khuếch đại thuật toán LM324D có bốn kênh đầu ra độc lập, LM324D hoạt động với cả nguồn đơn và nguồn đôi, LM324 ở chế độ tuyến tính thì vùng điện áp đầu vào ở mode chung sẽ bao gồm cả đất và vùng điện áp đầu ra cũng dao động quanh điểm đất ngay cả khi mạch được nuôi bởi nguồn đơn.

Wide gain bandwith:                                                     1.3MHz

Input common-mode voltage range includes ground

Large voltage gain:                                                     100dB

Very low supply current per amplifier:                           375uA

Low input bias current:                                               20nA

Low input offset voltage;                                             5mV  max

Low input offset current:2nA

Single supply:                                                           +3V đến +30V

Dual supply:                                                              ±1.5 V đến ±15 V

Sơ đồ chân

IC khuếch đại thuật toán LM324D

Loading

Share Button

Comments

comments