IC Driver động cơ L293D

IC Driver dong co L293D

IC Driver động cơ L293D

Mã sản phẩm: VP596
Giá bán: 25.000 đ
Tình trạng: Gọi đặt hàng

Download:  DataSheet

Thông số kỹ thuật chung:

Loại Half H- Bridge (Quad)
Loại đầu vào TTL Logic
Đầu vào Enable
Dòng ra max 600 mA
Số đầu ra 4
Điện áp ra tải max 36 V
Điện áp nguồn 36 V
Đóng vỏ PDIP-16
Thích hợp cho điều khiển động cơ bước lưỡng cực và động cơ DC chổi than

Mạch ứng dụng cơ bản:

Mạch điều khiển động cơ DC

Link:

 Điều khiển động cơ bước dùng L293D

Điều khiển động cơ DC dùng L293D-1

Điều khiển động cơ DC dùng L293D-1

Điều khiển động cơ DC qua USB với PIC18F4450 và L293D

Quay về trang chủ

Loading

Share Button

Comments

comments