Thanh Toán

1. TÀI KHOẢN CÔNG TY:

Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn (Agribank) Chi nhánh Tây Đô.

 Số tài khoản (VNĐ): 1462201014904

Số tài khoản (USD) : 146220102417

Chủ TK: Công ty cổ phần Entertech Việt Nam

 2. TÀI KHOẢN CÁ NHÂN:

 2.1 . Ngân hàng Vietinbank  chi nhánh Mỹ Hào, Hưng Yên

Chủ TK: Nguyễn Bá Dũng

Số TK: 102004374220

  2.2. Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công

Chủ TK: Nguyễn Bá Dũng

Số TK: 0451000264505

Loading

Share Button