BẢNG THÔNG TIN XUẤT HÀNG

Bảng thông tin xuất hàng

BẢNG THÔNG TIN XUẤT HÀNG

Mã sản phẩm: VP4786
Giá bán:
Tình trạng: Còn hàng

BẢNG THÔNG TIN XUẤT HÀNG

Hiển thị: Mã hàng + số hàng đang xuất.

  • Sử dụng cảm biến đếm tự động
  • Mã hàng truyền từ máy tính xuống
  • Lấy tín hiệu rơ le, nút nhấn,…
  • Hiển thị khách quan, chính xác
  • Tiết giảm nhân công quản lý, kiểm đếm hàng hóa.
  • Tra lại lịch sử xuất hàng,..
  • Chức năng mở rộng theo yêu cầu.
  • Bảo hành 1 năm, bảo trì trọn đời sản phẩm.
  • Thời gian sử dụng hàng chục năm.
Bảng thông tin xuất hàng

Bảng thông tin xuất hàng

Loading

Share Button

Comments

comments