Vi điều khiển STM32F103VCT6

STM32F103VCT6

vi dieu khien STM32F103VCT6

Vi điều khiển STM32F103VCT6 STM32 32-bit Cortex MCUs, bộ xử lý lõi ARM ® Cortex ™-M3, tốc độ 72MHz, Kết nối: CAN, I2C, hồng ngoại, LIN, SPI, UART,/USART, USB. Loại bộ nhớ Flash.

Share Button

Comments

comments