Vi điều khiển PIC18F67J60-I/PT

PIC18F67J60-IPT

vi dieu khien PIC18F67J60-I/PT

Vi điều khiển PIC18F67J60-I/PT – bộ nhớ flash, bộ nhớ chương trình 128KB, 3.808 Bytes RAM, Bộ chuyển đổi A/D 10 bit 11 kênh. Giao tiếp 1-UART, 1-A/E/USART, 1-SPI, 1-I2C1-MSSP(SPI/I2C).

Share Button

Comments

comments