Vi điều khiển PIC16F84A

PIC16F84A-04P

vi dieu khien PIC16F84A-04/P

PIC16F84 – 04 / P Công nghệ vi mạch vi điều khiển 8-bit – MCU 1.75KB 68 RAM 13 I / O 4MHz PDIP18

Share Button

Comments

comments