Vi điều khiển PIC16F727

PIC16F727-IPT

vi dieu khien PIC16F727-I/PT

Vi điều khiển PIC16F727-I/PT 8-bit với 368 byte RAM, bộ nhớ flash, kiểu giao tiếp kết nối: I2C / SPI / USART. Tích hợp ADC / I2C / SPI / USART / Watchdog / PWM.

Share Button

Comments

comments