Vi điều khiển PIC16F72-I/SP

PIC16F72-ISP

vi dieu khien PIC16F72-I/SP

PIC16F72-I/SP vi điều khiển 28 chân với 8-bit Cmos flash, chuyển đổi A/D.

Share Button

Comments

comments