Vi điều khiển PIC16F59-I/PT

PIC16F59-IPT

vi dieu khien PIC16F59-I/PT

vi điều khiển PIC16F59-I/PT. Kích thước bộ nhớ 3KB, Bộ nhớ RAM 134×8, số lượng I/O là 32, tốc độ 20MHz, FLASH, 8 bit, Điện áp 2V – 5,5v

Share Button

Comments

comments