Vi điều khiển ATtiny13A-SU

ATtiny13A-SU

vi dieu khien ATtiny13A-SU

ATTINY13A – SU Atmel vi điều khiển 8-bit – MCU 1KB trong hệ thống flash 20MHz 1.8V-5.5V

Share Button

Comments

comments