IC LM7805

L7805CV_TO220

IC ổn định điện áp L7805CV, chân DIP, điện áp ra 5V dc

Share Button

Comments

comments