SN75176BP-IC điều khiển truyền nhận RS485

IC điều khiển giao tiếp RS-485, DIP(8)

SN75176BP-IC điều khiển truyền nhận RS485

Mã sản phẩm: VP1099
Giá bán: 7.000 đ
Tình trạng: Gọi đặt hàng

17,811 total views, 15 views today

Share Button

Comments

comments